доцент кафедри електричних станцій та систем Вінницького національного технічного університету